Algemene voorwaarden drive-in bios

Om de drive-in bioscoop corona-proof te houden gelden er algemene voorwaarden. Hieronder zijn deze voorwaarden te lezen:

1. De films beginnen om 14:00 uur / 18:00 uur / 21:30 uur. Toegang tot het terrein is mogelijk tussen vanaf een half uur voor de filmvertoning. Houdt u alstublieft uw toegangsbewijs bij de hand bij aankomst, om doorstroming te bevorderen.

2. Na de filmvertoning dient u zo spoedig mogelijk het terrein te verlaten, op aanwijzing van de verkeersregelaars.

3. Het maximumaantal personen per auto voor de 14:00 uur filmvertoning is 2 volwassenen en 3 kinderen. Het maximumaantal personen per auto voor de 18:00 uur en 21:30 uur filmvertoning is 2 volwassenen.

4. Wanneer u met meer dan het bovengenoemd aantal personen in de auto zit zal u via een sluis het terrein afgeleid worden.

5. Het is niet toegestaan de auto te verlaten mits in geval van nood of wanneer u heel noodzakelijk van het toilet gebruikt moet maken.

6. Wij vragen u om te vermijden van het toilet gebruik te maken om de kans op coronaverspreiding tegen te gaan. Mocht het nodig zijn, dan is er een toiletwagen aanwezig; hier dient u zich aan de geldende en ter plekke gecommuniceerde coronaregels te houden.

7. Mochten de tickethouders op de dag van het evenement coronaverschijnselen vertonen, dan zijn deze personen niet welkom op het evenement. Met de aankoop van dit ticket verklaart u zich aan deze voorwaarde te houden.

8. Met de aankoop van dit ticket verklaart u dat u afziet van restitutie van het ticket wanneer u door gezondheidsklachten of andere redenen niet aanwezig kunt zijn op het evenement.

9. Met de aankoop van dit ticket verklaart u dat u zich zult houden aan de coronaregels en huisregels die tijdens het evenement gelden. U gaat hierbij akkoord dat het niet houden aan de regels kan betekenen dat u van het terrein verwijderd wordt.